Denne helgen renset og reoljet vi tregulvene på Oslo Børs. Da slitasjen ikke er like stor over alt ble kun de utsatte slitasjeområdene behandlet. Med riktig type olje fra Osmo Scandinavia er dette intet problem. Reultatet blir bra og vedlikeholdskostnaden holdes nede.